ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଉପରେ କୁଶ ଜାତିର ଘାସର ଛପର କରାଯାଏ କାହିଁକି ?

ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବାଉଁଶଟି କେନ୍ଦ୍ର ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଲଗାଯାଇ ଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମନେକରି ଏପରି କରାଯାଇଥାଏ । ଚାରିଦିଗରୁ ବର-ବଧୂକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ । ପାଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପୂଜନ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ବାଉଁଶର ନିମ୍ନଭାଗରେ ଜମି ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ଯାହାର ଅର୍ଥ ହୁଏକି ବର-ବଧୂ ପୃଥିବୀର ଚାରିକୋଣରେ କେଉଁଠି ରହନତି ଅଥବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ପାଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ଉପରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା କୁଶ ଘାସର ଛପର ଆକାଶୀୟ ପ୍ରକୋପରୁ ବର-ବଧୂକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ପାଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ବାସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯାହା ବର-ବଧୁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ପାଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ବର-ବଧୂ ପୃଥିବୀର ଚାରିକୋଣରେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତୁ ବା ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତୁ ସବୁଜ ବାଉଁଶ ଭଳି ସର୍ବଦା ହସଖୁସିରେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ।

Loading...
>